Kan vi få tilskud?

Ja, hvis du er pensionist og stort set kun har indkomst fra din folkepension og din formue er højst ca. 95.000 kroner, kan du få tilskud til nye tandproteser eller reparationer og andet gennem din kommunes socialforvaltning. Hvis du er berettiget til fuldt tilskud, får du 85% af udgiften betalt gennem din kommune.

Tilsvarende er der regler for personer på førtidspension eller anden overførselsindkomst, der giver mulighed for tilskud gennem kommunerne.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen DANMARK i gruppe 1 eller 2, kan du få tilskud der.

Hvis du er på efterløn, eller din samlever har normalt arbejde, kan du som udgangspunkt kun få tilskud fra DANMARK, hvis du er medlem der.

Er du i tvivl om dine personlige muligheder for tilskud, så ring til os på telefon 86 12 14 82 eller 86 12 61 00.

Vi hjælper gerne med ansøgningen uden ekstra omkostninger for dig.

www.sygeforsikring.dk